Keening – Caoineadh na Marbh

http://www.rte.ie/archives/exhibitions/1981-proinsias-o-conluain/615507-rainn/

Bríd Iarnáin (Bean Uí Mhaoláin), Inis Mór ag tabhairt sampla de chaoineadh na marbh anseo gan aon chorp i láthair.

Bríd Iarnáin (Mrs Bridget Mullen) who was a keener from Inishmore gives an example of her craft here with no corpse present.

Tá Bríd Iarnáin, a bhí ina bean chaointe, ag tabhairt sampla de chaoineadh na marbh anseo.Ag pointe amháin deireann sí “an bhfuil do dhóthain anois agat” agus shílfeá b’fhéidir go raibh drogall uirthi an caoineadh a dhéanamh. B’fhéidir nach raibh sí ag iarraidh go sílfeadh daoine go raibh sí ag tabhairt dúshlán shagart an oileáin a bhí ag iarraidh deireadh a chuir le nósanna a bhain le tórraimh agus caoineadh. Lean an nós ar an oileán go dtí na seascaidí.

Bríd Iarnáin (Mrs Bridget Mullen) performs an example of keening here and at one point she says in translation “Is that sufficient for you now?“. She may have been reluctant in case people felt she was challenging the priest on the island who didn’t favour wakes and keening.The custom continued in some form until the 1960s.

Also,

 

‘Caoineadh Na Dtrí Mhuire’

Lyrics and English Translation ( with thanks to “halfmace”)-

Sé a Pheadair, a aspaill, a bhfhaca tú mo ghrá bán?
Chonaic mé ar ball é dá ruaigeadh ag an namhaid

Oh Peter, apostle, did you see my loved one? Alas, alas, and alas!
I saw him while ago, being attacked by the enemy Alas, alas, and alas!

(Keen is repeated throughout)

Óchón, is óchón ó.
Óchón, is óchón ó

Muise cé hé a fear breá atá ar Chrann na Páise?
An é nach n-aithníonn tú do mhac, a Mháithrín?

Who is that fine man on the Tree of Passion?
Don’t you recognize your own son, Mother

An é sin an maicín a d’iompar mé trí raithe?
Nó an é sin an maicín a rugadh insan stábla?

Is that the little son I carried for three trimesters?
Is that the little son who was born in the stable?

Nó an é sin an maicín a h-oileadh in ucht Mháire?
A mhicín mhúirneach, tá do bhéal is do shrónín gearrtha

Or is that the little son who was reared at Mary’s breast?
O little darling son, your mouth and your nose are cut

Is cuireadh táirní maola thrí throith a chosa is a lámha
Is cuireadh sleagha thrína bhrollach álainn

And blunt nails were driven through his feet and hands
And a spear was driven through his beautiful chest

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s